Застраховки живот

Здравето и сигурността на нас и нашите близки са сред най-важните неща, от които се нуждаем, за да живеем спокойно и да сбъднем мечтите си.

Краткосрочни застраховки Живот и Злополука

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на Вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

TBI Broker застраховка Живот краткосрочна

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Отчитайки последиците от икономическата криза и нейното отражение върху личните финанси на гражданите, M Broker съвместно с ЗАД Виктория разработи универсален животозастрахователен продукт „За мен и моето семейство“ . Той е приложим както за граждани, така и за служители на фирми и други институции.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на M Broker, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

Покрития и цени на застраховка Живот и Злополука „За мен и моето семейство“.

Застраховайте на цена от 26 лв. за една година и включете допълнително покритие „Болничен престой” само за 14 лева. Застраховката включва следните три покрития, които могат да бъдат закупени заедно или поотделно:

1

Покритие 1

 • Смърт или трайна загуба на трудоспособност с обезщетения: 10 000 лева при злополука, различна от ПТП
 • Специално покритие за клиентите на M Rent: 20 000 лева при злополука в следствие на ПТП

За една година

2

Покритие 2

 • Временна нетрудоспособност от злополука: При временна нетрудоспособност над 20 дни се изплащат 300 лв.
 • Специално покритие за клиентите на M Rent: 600 лв. при злополука вследствие на ПТП

Покритието е валидно само за здравноосигурени лица и след представяне на болничен лист. Покритието може да се сключва само в комбинация с Покритие 1.

За една година

 

3

Покритие 3

Болничен престой вследствие на ПТП с обезщетение: 20 лева на ден в продължение на 30 дни

За една година

Застраховката е валидна:

В целия свят, 24 часа на ден, 365 дни в годината. В застраховката може да включите и членовете на Вашето семейство.

В посочените цени не е включен данък в размер на 2%

Смесени застраховки ”Живот”

Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, сключвайки смесена застраховка „Живот”, Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

TBI Broker застраховка Живот смесена

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:

 • Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;
 • Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития;
 • Семейна спестовна застраховка „Живот”;
 • Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

Пенсионни застраховки

Ако искате и след пенсионирането си да се радвате на финансова стабилност и да се посветите активно на нещата, за които преди не Ви е оставало време – да пътувате по света или да се отдадете на хобито си, се нуждаете от спестовно-осигурителна програма с оптимална доходност.

TBI Broker застраховка Живот пенсионна

Пенсионните (рентни) застраховки предоставят възможност спестените Ви средства да нарастват в следствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Сключвайки пенсионна застраховка, Вие получавате и законово регламентирани данъчни преференции, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Ето и продуктите, които се предлагат на пазара:

 • Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;
 • Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване;
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия;
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване.

Детски и женитбени застраховки

Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Детските и женитбените застраховки позволяват без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на Вашето дете. Същевременно средствата Ви се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличение.

TBI Broker застраховка Живот детска и женитба

Условията по застраховките са много гъвкави и Ви предоставят възможности за промяна на срока, застрахователната сума или тарифата, като едновременно с това гарантират застрахователна закрила за Вас и семейството Ви през целия срок на застраховката.

Здравна застраховка

Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

TBI Broker здравна застраховка

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като:

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

 • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
 • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
 • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.

Извънболнична медицинска помощ

 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • Прегледи в амбулаторни и домашни условия;
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика;

Болнична медицинска помощ

 • Прием и настаняване в болнични заведения;
 • Консултации, диагностика и лечение;
 • Различни по сложност хирургически операции.

Здравни грижи

 • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;
 • Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго;
 • Специални условия при болничното лечение.

Възстановяване на разходи:

Възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за закупуване на лекарства и помощни средства.