Начало

Застраховайте изгодно!

M Рент Застрахователен Брокер предлага всички видове застраховки за корпоративни и частни клиенти при много изгодни условия.

Всичко, което трябва да направите при настъпване на застрахователно събитие.

Стъпка 1


При настъпване на застрахователно събитие свържете се с нас на дежурните телефони за консултация и помощ или незабавно уведомете представител на застрахователния брокер.

Стъпка 2


Свържете се със застрахователя застраховал имуществото и уведомете за настъпилото застрахователно събитие. След което следвайте дадените ви инструкции.

Полезна информация

Телефонни номера

  • Алианц България – 0800 13 014
  • Армеец – 0700 1 39 39
  • Булстрад – 0800 11 111
  • ДЗИ – 0700 16 166
  • Лев инс – 0800 15 333
  • Уника – 0700 111 50
  • Дженерали – 0800 12 712